Prekážková dráha

Spolupracovníci dobrodružného parku vytvoryli 75 rozlyšných prekážok pre tých ktorý hľadajú premenlivé zábavné, chytrostné a posilujúce úlohy. Pri vytvorení prekážok sme dbali na to aby každý návšťevník ,od začiatočníkov po pokročilých ale aj tý najmenšý si našli pre seba vhodnú úlohu.
Pri splnení prekážok návšťevníci nemusia sa báť, alebo mať strach že niekto spadne ,preto lebo špeciálne vyškolený personál parku dává pozor na návštevníkov po celú dobu prekonaní prekážok ,a dbá na to abí sa návštevník cítil v bezpečí.
Prekážková dráha vysí medzy(obrovitánsk ýmy) prastromamy pomocou drátových lán ,drátených mostičkov,kde sú prekážky umiestnené v troch rozlyšných výškách.

Prekážky po dráhe sú postupne ťažšie a ťažšie.Každý návštevník si môže vybrat kedy si skončý s prekonaňím prekážok,kedy má dost a zistí hranice jeho schopnosťí, a síl.
Počas prekonaní prekážok ,ešťe pred skončením dráhy môže zísť návštevník dole .Začatie dráhy neznamená že návštevník musí skončiť dráhu.Kadžý úsek dráhy má svoje odpočvadlo kde si návštevník môže rozhodnúť či pokračuje ,alebo má dosť.
Každý návševník pred začatím prekonaní prekážkovej dráhy, musí prejsť(je povinný) školením ktoré obsahuje:

-bezpečnostné pokyny
-pravidlá
-používanie bezpečnostného výstroja
-bezpečnostno – tchnické vedomosťi

Najdôležitejšie  bezpečnostné predpisy prekážkovej dráhy:

-používanie bezpečnostného výstroja je povinné.

-na jednom odpočívadle môžu byť naraz maximálne dve osoby.

-na jednej prekážke  (medzy dvomi odpočívadlami)sa môže      zdržiavať výlučne iba jedna osoba.

-s prekonaním prekážkok sa  môže začať len vtedy, ak predchádzajúci návšťevník skončil s prekonaním prekážok.

Použitie prekážkovej dráhy  je viazané k telesnej výške.

Do výšky 130cm sa môže používať iba najnižšia dráha(detská).

Do výšky 130-160cm môžu používať  „junior” a „detskú” dráhu.