Zabezpečenie

Dobrodružný Park Čierná Brada berie bezpečnosť nadovšetko.

Pri budovaní parku,hier ,a prekážok sme brali nadovšetko, a hlavné bolo pre nás bezpečnosť návšťevníkov.

Pracovníci ktorý  staviali park majú  alpin-technické/horolezecké skúsenosťi ,ktoré pomohli nám vytvoriť  úplňe bezpečný dobrodružný  park.

Hry a prekážkové dráhy sú kontrolované každodenne.Po prípade o opravu sa postaráme ichneď.

Personál dobrodružného parku je špeciálne vyškolený,pomáhajú  a dávajú si pozor na doržiavanie pravidiel hier,aby návšťevnici boli v bezpečí pokiaĺ oddychujú u nás.