Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig

A Feketeszakáll Élménypark szárazföldi extrém pályájának szolgáltatói szabályzata

Tisztelt Vendégeink!

Kérjük, hogy az extrém pálya használatát megelőzően figyelmesen olvassák el a szolgáltatói szabályzatot, amelynek maradéktalan betartása minden vendégünk számára kötelező! A pályára történő belépéssel Önök elismerik, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerték, és magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadják.

 1. A pálya „U” alakban került kialakításra, egymáshoz kötött, illetve részben szabadon álló elemekből, melynek kezdő eleme „1” számmal került jelölésre.
 2. A pályára belépni és ott tartózkodni, kizárólag saját felelősségre, az erre vonatkozó „Felelősségvállalási Nyilatkozat” aláírását követően, érvényes karszalag viselésével engedélyezett, a karszalaghoz járó időkereten belül. Ettől eltérően a pályán tartózkodni, azt használni szigorúan TILOS! A tartózkodás megszakítására, majd a játék folytatására nincs lehetőség!
 3. A pályára lépni, illetve ott tartózkodni, alkohol, kábítószer, vagy más – a tudatot módosító – bódító hatású szer befolyása alatt álló személyek számára TILOS!
 4. A pályán 6 éves kor alatt tartózkodni TILOS!
 5. A pályán 12 életévét be nem töltött személy, kizárólag szülői kísérettel tartózkodhat, amelyhez a karszalag megváltása kötelező!
 6. A pályára belépni és ott tartózkodni, kizárólag zokniban, vagy speciális – textil - puha talpú cipőben, engedélyezett, egyébként TILOS!
 7. A pálya igénybe vételéhez póló és legalább térdig érő nadrág használata javasolt.
 8. A pálya területére éles, vagy szúró tárgyat (kés, kulcscsomó, stb…) bevinni szigorúan TILOS!
 9. A pálya területén az ott tartózkodók életének és testi épségének megóvása érdekében, mindenki köteles a tőle elvárható figyelemmel lenni másokra. A pálya egyes szakaszain előzni, vagy ugrálni csak körültekintően, másokra vigyázva lehet. A pályáról másokat letolni vagy a földre lökni TILOS!
 10. A pálya felügyeletével megbízott személyzet utasításainak betartása mindenki számára kötelező!
 11. A pályán haladni kizárólag a menetiránynak megfelelően, egy irányba lehet!
 12. A pálya egyes attraktív játékain egyszerre legfeljebb két ember tartózkodhat!
 13. A pálya mászó elemeire kellő gondosság és odafigyelés mellett, a kapaszkodásra kialakított fogantyúk segítségével lehet felmászni!
 14. A csúszásra alkalmas játékelemekről lecsúszni kizárólag ülve, vagy háton fekve, lábbal a menetiránynak megfelelően lehet!
 15. Két csúszás között a védőtávolság megtartása kötelező, tehát a lecsúszó vendéget akkor lehet követni, amikor Ő az érkezési ponttól már eltávolodott!
 16. A pályán animátorok által tartott vetélkedők, versenyek alkalmával, kizárólag az animátorok utasításai szerinti létszámmal, arra feljogosító karszalaggal, az irányításuknak megfelelően lehet tartózkodni.
 17. A pályán sérült vagy sérültnek tűnő vendég számára a segítségnyújtás kötelező, amelyet az észlelő vendég köteles a személyzet számára azonnal jelezni!
 18. A játékelemek közé, alá bújni - az elemeket rögzítő - köteleken lógni, azt rángatni, mozgatni, vagy arra csimpaszkodni, szigorúan TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
 19. A játék elemeket kézzel vagy más tárggyal megsérteni szigorún TILOS!
 20. A pálya kezelő személyzete, illetve az Élménypark mindenkori vezetősége jogosult a pályán való tartózkodást megtiltani, onnan a vendéget kiutasítani, amennyiben a vendég a szabályzatot, vagy az Élménypark területén érvényben lévő más szabályozásokat, illetve a pálya személyzet utasításait megszegi! Kiutasítás, illetve a pályán történő tartózkodás esetén a megváltott karszalag ellenértéke nem jár vissza!
 21. A játékelemek szándékos vagy gondatlan megrongálása esetén minden vendég kártérítési felelősséggel tartozik.