Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig

A Feketeszakáll Élménypark E-quad pályájának szabályzata

Tisztelt Vendégeink!

Kérjük, hogy az E-quad játékok használatát megelőzően figyelmesen olvassák el a szolgáltatói szabályzatot, amelynek maradéktalan betartása minden vendégünk számára kötelező! Az eszköz használatba vételével Önök elismerik, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerték és magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadják.

1. Az eszköz használatára alkalmas pálya területét jelző kerítés jelöli, kivételt képez ez alól a terepi E-quad túra!
2. A pályára belépni és ott tartózkodni, vagy eszközt használatba venni, kizárólag saját felelősségre, az erre vonatkozó „Felelősségvállalási Nyilatkozat” aláírását követően, érvényes karszalag viselésével engedélyezett, a karszalaghoz járó időkereten belül. Ettől eltérően a pályán tartózkodni, az eszközöket használni szigorúan TILOS!
3. A pályára lépni, illetve ott tartózkodni, illetve az eszközt használatba venni alkohol, kábítószer, vagy más – a tudatot módosító – bódító hatású szer befolyása alatt álló személyek számára TILOS!
4. A pályán 16 életévét még be nem töltött személy nem tartózkodhat, számára az E-quad vagy a pálya használata TILOS!
5. A pályán 16 életévét betöltött, de 18 életévét még be nem töltött személy, kizárólag szülői engedéllyel tartózkodhat!
6. A pályára belépni és ott tartózkodni, kizárólag zárt cipőben és megfelelően zárt ruházatban, valamint védősisak használata mellett engedélyezett, egyébként TILOS!
7. A pálya területére éles, vagy szúró tárgyat (így különösen, de nem kizárólag kést stb…) bevinni szigorúan TILOS!
8. A pálya területén az ott tartózkodók életének és testi épségének megóvása érdekében, mindenki köteles a tőle elvárható figyelemmel lenni másokra!
9. A pálya, illetve a játékok felügyeletével megbízott személyzet utasításainak betartása mindenki számára kötelező!
10. A pálya területét jelölő kerítésen kívül az eszközöket használni TILOS! Kivétel az E-quad túra.
11. Az E-quad eszközökön egyszerre legfeljebb egy ember tartózkodhat!
12. Az E-quad eszköz az elektromos hajtásnak köszönhetően a nyomatékot azonnal, fokozatmentesen adja le, a sebesség szabályozó markolat – nyomatékvezérlő – elforgatásának erejével arányosan, amely fokozottan balesetveszélyes, ezért a sebesség szabályozó markolat kellő gondosság mellett, körültekintően, lassan forgatható el!
13. Az E-quad indítását megelőzően győződjön meg arról, hogy az eszköz menetirányát vezérlő iránykapcsoló a helyes állásban található, az indulás balesetmentesen megkezdhető!
14. „D” állás jelöli az előre menetet
15. „R” állás jelöli a hátra menetet
16. Az eszköz kormány szarvának jobb oldalán található a sebességet szabályozó markolat, alatta a két állású, piros színű menetirányt szabályozó kapcsoló, míg a kormány szarv mind két markolatánál egy-egy fék kar (első-hátsó) található.
17. Az eszközökkel az ütközés, akár másik eszközzel, vagy más tereptárggyal szigorúan TILOS!
18. Az eszközön kizárólag ülő helyzetben lehet tartózkodni, menetközben felállni szigorúan TILOS!
19. A pályán bajba jutott vendég számára a segítségnyújtás kötelező, amelyet az észlelő vendég köteles a személyzet számára azonnal jelezni, illetve a mentés idejére a játékidő szünetel!
20. Az eszközök szándékos vagy gondatlan megrongálása esetén minden vendég kártérítési felelősséggel tartozik.