Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig

A Feketeszakáll Élménypark Lézerharc Pályájának Szabályzata

Tisztelt Vendégeink!

Kérjük, hogy a Lézerharc játékok használatát megelőzően figyelmesen olvassák el a szolgáltatói szabályzatot, amelynek maradéktalan betartása minden vendégünk számára kötelező! Az eszközök használatba vételével Önök elismerik, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerték és magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadják.

1. Az eszköz használatára alkalmas pálya területét az animátorok határozzák meg.
2. A pályára belépni és ott tartózkodni, vagy az eszközt használatba venni, kizárólag saját felelősségre, az erre vonatkozó „Felelősségvállalási Nyilatkozat” aláírását követően, érvényes karszalag viselésével engedélyezett, a karszalaghoz járó időkereten belül. Ettől eltérően a pályán tartózkodni, az eszközöket használni szigorúan TILOS!
3. A pályára lépni, illetve ott tartózkodni, illetve az eszközt használatba venni alkohol, kábítószer, vagy más – a tudatot módosító – bódító hatású szer befolyása alatt álló személyek számára TILOS!
4. A pályán 10 életévét még be nem töltött személy nem tartózkodhat, számára a Lézerharc vagy használata TILOS!
5. A pályán 10 életévét betöltött, de 18 életévét még be nem töltött személy, kizárólag szülői engedéllyel tartózkodhat!
6. A pályára belépni és ott tartózkodni, kizárólag zárt cipőben és megfelelően zárt ruházatban, valamint védősisak használata mellett engedélyezett, egyébként TILOS!
7. A pálya területére éles, vagy szúró tárgyat (így különösen, de nem kizárólag kést stb…) bevinni szigorúan TILOS!
8. A pálya területén az ott tartózkodók életének és testi épségének megóvása érdekében, mindenki köteles a tőle elvárható figyelemmel lenni másokra!
9. A pálya, illetve a játékok felügyeletével megbízott személyzet utasításainak betartása mindenki számára kötelező!
10. A pálya területét elhagyni az eszközökkel TILOS!
11. Az eszközökkel a másik játékosra, vagy más tereptárgyra ütést gyakorolni, vagy bármilyen erőbehatásnak az eszközt kitenni szigorúan TILOS!
12. Az eszközök szennyezéstől való megóvása mindenkinek saját felelőssége!
13. Az eszközök szándékos vagy gondatlan megrongálása esetén minden vendég kártérítési felelősséggel tartozik.