Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig

A Feketeszakáll Élménypark vízi kalandpályájának szolgáltatói szabályzata

Tisztelt Vendégeink!

Kérjük, hogy a vízi kalandpálya használatát megelőzően figyelmesen olvassák el a szolgáltatói szabályzatot, amelynek maradéktalan betartása minden vendégünk számára kötelező! A pályára történő belépéssel Önök elismerik, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerték, és magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadják.

1. A pálya területét bójasor jelöli!
2. A pályára belépni és ott tartózkodni, kizárólag saját felelősségre, az erre vonatkozó „Felelősségvállalási Nyilatkozat” aláírását követően, érvényes karszalag viselésével engedélyezett, a karszalaghoz járó időkereten belül. Ettől eltérően a pályán tartózkodni, azt használni szigorúan TILOS!
3. A pályára lépni, illetve ott tartózkodni, alkohol, kábítószer, vagy más – a tudatot módosító – bódító hatású szer befolyása alatt álló személyek számára TILOS!
4. A pályán 8 éves kor alatt tartózkodni TILOS!
5. A pályán 14 életévét be nem töltött személy, kizárólag szülői kísérettel tartózkodhat!
6. A pályára belépni és ott tartózkodni, kizárólag fürdőruhában, valamint mentőmellény használata mellett engedélyezett, egyébként TILOS!
7. A pálya területére éles, vagy szúró tárgyat (kés, kulcscsomó, stb…) bevinni szigorúan TILOS!
8. A pálya területén az ott tartózkodók életének és testi épségének megóvása érdekében, mindenki köteles a tőle elvárható figyelemmel lenni másokra. A pálya egyes szakaszain előzni, vagy ugrálni csak körültekintően, másokra vigyázva lehet. A pályáról másokat a vízbe lökni TILOS!
9. A pálya felügyeletével megbízott személyzet utasításainak betartása mindenki számára kötelező!
10. A pálya területéről a jelölő bójákon kívülre úszni, szigorúan TILOS!
11. A pálya egyes attraktív játékait összekötő elemeken egyszerre, legfeljebb egy ember tartózkodhat!
12. A pálya trambulin elemén egyszerre legfeljebb egy ember tartózkodhat.
13. A pálya csúszda elemén egyszerre legfeljebb egy ember tartózkodhat!
14. A pálya mászó elemein egyszerre – oldalanként – legfeljebb egy ember tartózkodhat, tehát egy négyoldalú elemen egyszerre legfeljebb négy ember tartózkodhat!
15. A pálya mászó elemeire kellő gondosság és odafigyelés mellett, a kapaszkodásra kialakított fogantyúk segítségével lehet!
16. A csúszásra alkalmas játékelemekről a vízbe csúszni kizárólag ülve, vagy háton fekve, lábbal a víz felé lehet!
17. Két csúszás között a védőtávolság megtartása kötelező! A vízbe csúszó vendéget akkor lehet követni, amikor a vízbe érkezési ponttól már eltávolodott!
18. A pályáról a vízbe eső vendég számára a segítségnyújtás kötelező, amelyet az esést észlelő vendég köteles a személyzet számára azonnal jelezni!
19. A vízbe ugrást vagy esést követően a játékelemek alá bújni - az elemeket a mederhez rögzítő - köteleken lógni, azt rángatni, mozgatni, vagy arra csimpaszkodni, szigorúan TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
20. A játék elemeket kézzel vagy más tárggyal megsérteni szigorún TILOS!
21. A játékelemekre kagylót felvinni szigorúan TILOS!
22. A játékelemek szándékos vagy gondatlan megrongálása esetén minden vendég kártérítési felelősséggel tartozik.